Halidera Helinay Raharijesy

Sekretera
“Miorim-paka mba hanasoa olona” / “Miasa amin’ny fanompoana ny hafa”
Lehibe aho ary nianatra an’ity teny filamatra mahafinaritra ity tamin’ny fahatanorako.
Nandritra ny taona maro dia notehiriziko tao an-dohako izany, toy ny faniriana tsy tanteraka.
Ny tolo-kevitr’i Mirasoa hanangana tetik’asa ho an’ny ankizy sahirana sy ny ray aman-dreny ary ankoatry ny mpiray tanindrazana amiko dia toy ny Appeal / Antso ary nilatsaka tanteraka rehefa nitady andraikitra hanome loko ny fiainako aho.
Faly aho fa anisan’ity tetikasa ity ary misaotra ny ekipa iray manontolo tamin’ny fahatokisany ahy.
Fomba iray hamerenako ity nomen’ity firenena ity ahy ary hanomezana tombony ireo izay tsy nanana. “